Na czym polega regeneracja siłowników hydraulicznych?

siłownik

Na czym polega regeneracja siłowników hydraulicznych?

Siłowniki hydrauliczne to urządzenia, które wykorzystują zgromadzoną energię do wykonania ruchu liniowego tłoczyska. Tego typu instalacje są niezwykle często stosowane w różnego rodzaju maszynach i pojazdach przede wszystkim ze względu na ich niską bezwładność oraz natychmiastową reakcję na zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia w układzie. Ich niebywałą zaletą jest możliwość obsługi nawet bardzo ciężkich ładunków. Podobnie jak inne instalacje oraz układy, również siłowniki hydrauliczne wymagają przeprowadzenia czynności serwisowych czy też prac regeneracyjnych.

Budowa siłownika hydraulicznego

Siłownik hydrauliczny jest znany już od wielu lat, dlatego jego budowa nie jest wcale tak skomplikowana, jak może się wydawać. W największym uproszczeniu mechanizm składa się z cylindra oraz tłoka, który jest zamknięty w szczelnej obudowie. Jest to niezwykle istotne, by nie doszło do wycieku płynów. To właśnie ruch posuwisty tłoka sprawia, że nawet bardzo ciężkie ładunki mogą zostać podniesione lub przesunięte. Dzieje się to za przyczyną wtłaczanej cieczy, która wymusza ruch tłoka.

Najczęstsze usterki siłownika hydraulicznego

Bardzo intensywna eksploatacja siłowników hydraulicznych może być przyczyną mniej lub bardziej poważnych usterek układu. Do najczęstszych z nich należy przede wszystkim pęknięcie lub przetarcie uszczelek, zbyt ciężko poruszający się tłok, a także zły stan czynnika roboczego (zanieczyszczenie cieczy), co może skutkować zatarciem siłownika pozbawionego właściwego smarowania.

Podczas przeprowadzania prac regeneracyjnych siłowników hydraulicznych często niezbędny jest demontaż całego osprzętu. Pozwoli to na wymianę uszczelnienia, a także na skontrolowanie jakości czynnika roboczego. Przy jego niewielkich zabrudzeniach wystarczy przefiltrować płyn w celu pozbycia się wszystkich zanieczyszczeń. Przy stwierdzeniu poważniejszych zabrudzeń lub nawet ubytku cieczy, konieczna może okazać się jego całkowita wymiana w celu przywrócenia układu do pełnej sprawności i użyteczności.

 

Przegląd siłownika hydraulicznego

Aby możliwe było określenie czy dana pompa hydrauliczna wymaga regeneracji konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych. Odbywa się to na specjalnie przystosowanym stanowisku, gdzie przeszkolony i doświadczony pracownik wykonuje serię testów mających za zadanie odzwierciedlenie standardowej pracy maszyny. Test ma za zadanie zweryfikowanie zarówno parametrów chwilowych, jak i maksymalnych, a otrzymane wyniki są porównywane z danymi właściwymi dla konkretnego modelu urządzenia. Dopiero na tej podstawie można stwierdzić czy konkretny egzemplarz siłownika hydraulicznego wymaga przeprowadzenia naprawy oraz określić stopień uszkodzenia podzespołów. Wszystko po to, aby praca urządzenia mogła przebiegać w możliwie najbardziej wydajny i bezpieczny sposób.

Wymiana czy regeneracja?

Bardzo ważną informacją jest fakt, iż nawet w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu siłowników hydraulicznych nie jesteśmy od razu zmuszeni do ich wymiany. Wiele elementów można bowiem przywrócić do pełnej sprawności nieskomplikowanymi pracami regeneracyjnymi. Regularne przeglądy oraz ewentualne remonty układów pozwalają na wykorzystywanie urządzeń nawet przez wiele lat bez konieczności ich całkowitego wymieniania. W zależności od rodzaju maszyny wyróżniamy siłowniki hydrauliczne teleskopowe, jednotłoczyskowe jednokierunkowego działania, jednotłoczyskowe dwukierunkowego działania oraz dwutłoczyskowe. Każdy z tych elementów charakteryzuje się odmiennym sposobem pracy, a także nieco innym zastosowaniem.

Najczęściej pojawiające się usterki dotyczą w głównej mierze uszczelnień oraz tłoczysk. Odpowiednio przeprowadzone prace regeneracyjne pozwalają na przywrócenie urządzeniu pełnej sprawności. Warto w tym miejscu wspomnieć o wyborze firmy, której powierzymy wykonanie usługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na jej doświadczenie, a także zaplecze maszynowe, które jest niezbędne do efektywnego oraz szybkiego przeprowadzenia prac naprawczych siłowników hydraulicznych.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.