Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego “POLWENT” Sp. z o.o. to ogół zamierzeń techniczno-technologicznych, dotyczących produkowanych wyrobów jak również warunków pracy, procesu produkcyjnego i warunków socjalnych w oparciu o normy PN EN ISO 9001:2015 oraz AQAP 2131.

Naszym nadrzędnym celem jest: “Jakość wyrobu spełniająca wszystkie wymagania i potrzeby klientów”  Cele do których systematycznie zmierzamy to: – zarządzanie całą sferą jakości – utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa jako firmy konkurencyjno-rozwojowej – zapewnienie, iż logo przedsiębiorstwa stanowić będzie gwarancję jakości i niezawodności produkowanych wyrobów przez naszą firmę – solidne i terminowe wypełnianie zobowiązań wobec klienta – uczynienie procesu produkcji przyjaznym dla środowiska Cele jakościowe realizujemy poprzez: – konieczność ciągłego podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników organizacji w kwestii uznania roli jakości produktów – stawianie wysokich progów jakościowych dla naszych dostawców – ciągłe badanie rynku, wprowadzanie nowych wyrobów i udoskonalanie istniejących w celu zaspokojenie potencjalnych potrzeb klientów – stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością do oczekiwań i wymagań stawianych przez obecnych i przyszłych odbiorców. Zarząd Spółki zapewnia niezbędne środki do realizacji powyższej polityki jakości, a także zapewnia, że polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Prezes Zarządu Częstochowa, dnia 03.01.2018