PS08/K8

KARTA TECHNICZNA

Standardowe uszczelnienie dwustronnego działania. Nadaje się do ruchu posuwisto-zwrotnego, umożliwiając większe odstępy od wyciskania, ma szerokie zastosowanie. Dynamiczne i statyczne właściwości uszczelniające są doskonałe, potrafią pracować w warunkach dużego zapylenia. Niskie tarcie, prosty rowek, silne dopasowanie do warunków pracy.

 
Rodzaj materiałuTempertura (oC)Ciśnienie (bar)Szybkość (m/s)
 PU-D57/NBR -25 do 100 6005
 PTFE/NBR-25 do 100600 15