Obowiązek informacyjny

 

Obowiązek informacyjny – Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM PRODUKCJI USZCZELNIEŃ TECHNICZNYCH P.P.U.”POLWENT” sp. z o.o. ul. Drogowców 2 42-200 Częstochowa

2. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:
· realizacji i obsługi zamówień składanych w naszej firmie,
· realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia oferowanych usług,
· realizacji zleceń serwisowych
· kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych oraz w celach związanych ze świadczeniem usług
· udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania pochodzące z formularzy kontaktowych,
· wykonania rozliczeń finansowych i zamknięcia przyszłych zleceń, zawartych umów sprzedaży oraz realizowanych usług,
· windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:
· naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
· podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
· podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia / umowy oraz po zakończeniu jego / jej realizacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: polwent@polwent.com.pl