Firma

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego “POLWENT”
Sp. z o.o. to ogół zamierzeń techniczno-technologicznych, dotyczących
produkowanych wyrobów jak również warunków pracy, procesu produkcyjnego i
warunków socjalnych w oparciu o normy PN EN ISO 9001:2009 oraz AQAP
2131.

Naszym nadrzędnym celem jest:

“Jakość wyrobu spełniająca wszystkie wymagania i potrzeby klientów” 

Cele do których systematycznie zmierzamy to:

– zarządzanie całą sferą jakości

– utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa jako firmy konkurencyjno-rozwojowej

– zapewnienie, iż logo przedsiębiorstwa stanowić będzie gwarancję
jakości i niezawodności produkowanych wyrobów przez naszą firmę

– solidne i terminowe wypełnianie zobowiązań wobec klienta

– uczynienie procesu produkcji przyjaznym dla środowiska

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

– konieczność ciągłego podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników organizacji w kwestii uznania roli jakości produktów

– stawianie wysokich progów jakościowych dla naszych dostawców

– ciągłe badanie rynku, wprowadzanie nowych wyrobów i udoskonalanie
istniejących w celu zaspokojenie potencjalnych potrzeb klientów

– stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością do oczekiwań i wymagań stawianych przez obecnych i przyszłych odbiorców.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne środki do realizacji powyższej
polityki jakości, a także zapewnia, że polityka jakości jest znana,
rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu
Częstochowa, dnia 01.09.2009 W3